ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่ม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
1

COVID-19

สถานการณ์การสัมผัสเคสโควิดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี

กราฟแสดงจำนวนผู้สัมผัสและประเภทการสัมผัส (Low - High Risk) ในแต่ละแผนกตั้งแต่กันยายน-ตุลาคม 2021

สถานการณ์การตติดเชื้อโควิดของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลราชบุรี

กราฟแสดงการกระจายตามเวลาของเจ้าหน้าที่ รพ ราชบุรี ที่ผล RT-PCR + ในช่วงเดือนเมษายนถึงกันยายน 2564

ข่าวสารและกิจกรรม

ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคพิษตะกั่ว

ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคพิษตะกั่ว

พุธ, 06 ตุลาคม 2021
ทีมจากกลุ่มอาชีวเวชกรรมโรงพยบาบาลราชบุรี และคณะที่ประกอบด้วยฝ่ายสาธารณสุข อุตสาหรกรรม แรงงาน และส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคพิษตะกั่ว
เว็บไซต์ใหม่

เว็บไซต์ใหม่

เสาร์, 10 กรกฎาคม 2021
ปรับปรุงเว็บไซต์ของกลุ่มงานใหม่
แพทย์ใหม่

แพทย์ใหม่

จันทร์, 05 กรกฎาคม 2021
ยินดีต้อนรับ นพ. สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ

บทความ

ที่อับอากาศ

ที่อับอากาศ

อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2021
การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Preplacement Examination) ของผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Preplacement Examination) ของผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)

จันทร์, 05 กรกฎาคม 2021

บริการ

กรุณาโทรประสานกลุ่มงานก่อนการนัดตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจประจำปี เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดภารกิจด้าน Covid-19

สำรวจสถานประกอบการ Walk-through survey

  • รายงานสำรวจสถานประกอบการ
  • เพื่อออกแบบรายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจประจำปี
  • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพ

ตรวจก่อนเข้างาน Preplacement examination

  • ตามปัจจัยเสี่ยง

ตรวจประจำปี Periodic examination

  • ตามปัจจัยเสี่ยง
  • ตามอายุ

ประเมินเพื่อกลับเข้าทำงาน (Return to work)