ยินดีต้อนรับเข้ากลุ่ม กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลราชบุรี
1

บริการ

กรุณาโทรประสานกลุ่มงานก่อนการนัดตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจประจำปี

สำรวจสถานประกอบการ Walk-through survey

 • เพื่อออกแบบรายการตรวจสุขภาพก่อนเข้างานและตรวจตามระยะตามปัจจัยเสี่ยง
 • ให้คำแนะนำด้านสุขภาพและด้านการควบคุมความเสี่ยงต่อสุขภาพ
 • รายงานสำรวจสถานประกอบการ

ตรวจความพร้อมในการทำงาน Fit-for-duty examination

 • ทำงานในที่อับอากาศ
 • ทำงานบนที่สูง
 • ทำงานเป็นผู้สัมผัสอาหาร
 • เพื่อประเมินสภาวะสุขภาพของพนักงานก่อนไปทำงานที่มีความเสี่ยงสูง

ตรวจก่อนเข้างาน Preplacement examination

 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงก่อนพนักงานเข้าทำงาน
 • ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
 • Audiometry
 • Spirometry
 • Occupational Vision Test
 • เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐาน (Baseline) เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)
 • เพื่อตรวจพบโรคบางชนิดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่การรักษา
 • เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับคำแนะนำด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ก่อนเข้าทำงาน

ตรวจเป็นระยะ (ประจำปี) Periodic examination

 • ตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงและตามอายุ
 • เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังสุขภาพ (Health Surveillance)
 • เพื่อตรวจพบโรคบางชนิดตั้งแต่ระยะเริ่มต้น เพื่อนำไปสู่การรักษา
 • เพื่อดูว่าสภาวะสุขภาพของพนักงานยังสามารถทำตำแหน่งนี้ได้หรือไม่

ประเมินเพื่อกลับเข้าทำงาน (Return to work)

ประเมินสภาวะสุขภาพของพนักงานที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ ว่าสามารถกลับเข้าทำงานตำแหน่งเดิมได้หรือไม่หรือควรจะมีการปรับเปลี่ยนงานอย่างไร

ข่าวสารและกิจกรรม

นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 สำรวจแผนกในโรงพยาบาล
พุธ, 05 มกราคม 2022

นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 สำรวจแผนกในโรงพยาบาล

กลุ่มงานได้นำนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 ทำการเดินสำรวจ (Walk-through survey) แผนก 4 แผนกของโรงพยาบาลราชบุรี

ดูผลการตรวจสุขภาพ 2564 แบบออนไลน์
ศุกร์, 03 ธันวาคม 2021

ดูผลการตรวจสุขภาพ 2564 แบบออนไลน์

บุคลากรโรงพยาบาลราชบุรีสามารถดูผลการตรวจสุขภาพ 2564 แบบออนไลน์ได้แล้ว โดยทำตามขั้นตอนง่าย ๆ

สำรวจสถานประกอบการ บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำกัด
อังคาร, 23 พฤศจิกายน 2021

สำรวจสถานประกอบการ บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำกัด

กลุ่มงานได้ทำการสำรวจสถานประกอบการ (Walk-through survey) เพื่อ สำรวจและบ่งชี้สิ่งคุกคามในสถานประกอบกิจการและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานและวางแผนการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน

ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคพิษตะกั่ว
พุธ, 06 ตุลาคม 2021

ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคพิษตะกั่ว

ทีมจากกลุ่มอาชีวเวชกรรมโรงพยบาบาลราชบุรี และคณะที่ประกอบด้วยฝ่ายสาธารณสุข อุตสาหรกรรม แรงงาน และส่วนราชการในพื้นที่ ลงพื้นที่เพื่อสอบสวนโรคพิษตะกั่ว

สำรวจสถานประกอบการ บริษัท หลักขัยค้าสุรา จำกัด
จันทร์, 16 สิงหาคม 2021

สำรวจสถานประกอบการ บริษัท หลักขัยค้าสุรา จำกัด

กลุ่มงานได้ทำการสำรวจสถานประกอบการ (Walk-through survey) เพื่อ สำรวจและบ่งชี้สิ่งคุกคามในสถานประกอบกิจการและประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของพนักงานและวางแผนการตรวจสุขภาพให้เหมาะสมตามปัจจัยเสี่ยงของพนักงาน

แพทย์ใหม่และเว็บไซต์กลุ่มงานใหม่
จันทร์, 05 กรกฎาคม 2021

แพทย์ใหม่และเว็บไซต์กลุ่มงานใหม่

นพ. สุทธิศักดิ์ เด่นดวงใจ แพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแขนงอาชีวเวชศาสตร์

บทความและความรู้

ที่อับอากา�ศ (บทความตีพิมพ์)
อาทิตย์, 10 ตุลาคม 2021

ที่อับอากาศ (บทความตีพิมพ์)

มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากที่อับอากาศในประเทศไทยและต่างประเทศ ทบทวนนิยาม มาตรการในการดำเนินงานในพื้นที่อับอากาศ และแนวทางในการป้องกันอันตรายในที่อับอากาศ

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Preplacement Examination) ของผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)
จันทร์, 05 กรกฎาคม 2021

การตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน (Preplacement Examination) ของผู้สัมผัสอาหาร (Food Handler)

มีข้อกำหนดและข้อกฎหมายที่แตกต่างกันไป ทั้งในไทย และต่างประเทศ