การเตรียมตัวก่อนการตรวจสุขภาพ

การเตรียมตัว

ก่อนการตรวจการได้ยิน (Audiometry)

 1. ควรพักหูก่อนทำการตรวจ 16-24 ชั่วโมงหรืออย่างน้อย 14 ชั่วโมง ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงเสียงดังได้(เนื่องจากต้องปฏิบัติงาน)ควรใส่ Ear plug ตลอดเป็นเวลา 14 ชั่วโมง
 2. ควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
 3. ควรทำความสะอาดหูก่อนเข้ารับการตรวจ
 4. ควรงดดื่มสุราและของมึนเมาทุกชนิดก่อนเข้ารับการตรวจ
 5. ถอดอุปกรณ์ เช่น แว่นตา ที่คาดผม หมวก ต่างหูขนาดใหญ่ เป็นต้น ก่อนทำการตรวจ
 6. ผู้รับการตรวจต้องไม่เป็นหวัดคัดจมูก เพราะอาจมีภาวะหูอื้อได้
 7. มาถึงห้องตรวจสมรรถภาพการได้ยินก่อนรับการตรวจอย่างน้อย 5 นาทีเพื่อป้องกันการหอบเหนื่อยขณะทำการตรวจ
การเตรียมตัว

ก่อนการตรวจการได้ยิน (Audiometry)

 1. ผู้ที่สวมแว่นตาให้นำแว่นมาด้วย เพื่อทำการตรวจสอบแว่นตาที่ใช้อยู่ว่ามีความเหมาะสมกับการทำงานหรือไม่
 2. สภาพดวงตาไม่เป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น เช่น ตาเจ็บ ตาแดง ตาอักเสบ มีบาดแผลรอบดวงตา ตาบวม เป็นต้น
 3. ไม่ควรตรวจสายตาหลังจากที่ทำงานใช้สายตาจนรู้สึกล้าหรือตาพร่ามัวแล้ว
การเตรียมตัว

ก่อนการตรวจการได้ยิน (Audiometry)

 1. ไม่ควรตรวจหลังจากรับประทานอาหารมาใน 1 ชั่วโมง เพราะอาจจะทำให้อาเจียน
 2. หากสูบบุหรี่ ให้งดสูบบุหรี่มาก่อนอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 3. ควรสวมชุดที่ไม่รัดทรวงอกและท้อง ควรเป็นชุดที่ค่อนข้างหลวมสบาย
 4. ไม่อยู่ในภาวะหลังผ่าตัด โดยเฉพาะผ่าตัดช่องท้อง ทรวงอก หรือสมอง
 5. หากเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น ไข้หวัด หลอดลมอักเสบ ปอดอักเสบ ควรรักษาหายแล้ว
 6. ควรพักให้หายเหนื่อยก่อนตรวจ ไม่ควรตรวจหลังออกกำลังกาย
 7. หากมีฟันปลอมต้องถอดฟันปลอมออกก่อนตรวจ
 8. ห้ามเคี้ยวหมากฝรั่ง หรืออมลูกอมขณะตรวจ
 9. หากเป็นโรคที่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมชนิดพ่น ต้องงดใช้ยาขยายหลอดลมก่อนตรวจอย่างน้อย 2 ชั่วโมง